Tanio Koba Marui M9 Magazine Valve

Tanio Koba

35776

1 item left in stock

Tanio Koba Marui M9 Magazine Valve. Fits Tokyo Marui M9 style gas pistols. May work on KJW too.