Tokyo Marui MAC-10 480-Round Hicap Magazine

Tokyo Marui

17836

2 items in stock

Tokyo Marui MAC-10 480-Round Magazine. Fits the Tokyo Marui AEP M-10 airsoft gun.